Page 22 - katalog2023
P. 22

 » 22 BLOKI KALENDARZY BIURKOWYCH 707 290x100 mm Notatki T We / Wo / Se / Нед Pn Mo / Mo / Lu / Пн Wt Tu / Di / Ma / Вт Śr We / Mi / Me / Ср Cz Th / Do / Je / Чт Pt Fr / Fr / Ve / Пт So Sa / Sa / Sa / Сб Nd Su / So / Di / Вс Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj May / Mai Mai / Май Czerwiec June / Juni Juin / Июнь 2122 22232425 Lipiec July / Juli Juillet / Июль 26 27 28 29 30 Sierpień August / August Août / Август Wrzesień September / September Septembre / Сентябрь Październik October / Oktober Octobre / Октябрь 3940414243 Notatki Listopad November / November Novembre / Ноябрь Grudzień December / Dezember Décembre / Декабрь 6 9 10 Piątek 11 12 11 18 25 1 121926 2 121926 29 162330 132027 3 101724 142128 4111825 29 162330 11 1825 29 121926 3 101724 31 132027 4 111825 23 tydzień 2022 Poniedziałek Monday / Montag / Lundi / Понедельник Norberta, Laurentego 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 Wtorek Tuesday / Dienstag / Mardi / Вторник Roberta, Wiesława 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 Środa Wednesday / Mittwoch / Mercredi / Среда Maksyma, Medarda 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 Czwartek Sobota Saturday / Samstag / Samedi / Суббота Barnaby, Feliksa / Di / Niedziela Sunday / Sonntag / Dimanche / Воскресенье Janiny, Onufrego Czerwiec January / Januar Janvier / Январь 52 1 2345 February / Februar Février / Фeвраль 5 6789 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 132027 March / März Mars / Март 9 10 11 12 13 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 April / April Avril / Апрель 3 101724 4 111825 5 121926 6 132027 7 142128 1 8 152229 2 9 162330 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 6 13 20 7 14 21 8 15 22 9 16 23 10 17 24 11 18 25 121926 4 111825 5 121926 6 132027 7 142128 8 152229 9 162330 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 295 121926 306 132027 317 142128 18 152229 29 162330 3 10 17 24 4 11 18 25 3 4 5 6 7 8 9 28 5 29 6 30 7 18 29 3 10 4 11 Czerwiec June / Juni / Juin / Июнь 1 2 233 tyd4zień520225 10172431 111825 1 12 19 26 04:192 13 20 27 20:523 142128 4 9 1 2 3 4 5 6 17 48 49 505152 121926 132027 142128 157+208 04:21 158+207 01:16 04:20 159+206 01:32 160+205 04:20 161+204 20:50 162+203 31 23 30 24 31 25 26 27 28 29 101724 31 111825 121926 132027 142128 152229 162330 1 2 3 4 5 6 7 14 21 8 15 22 9 16 23 10 17 24 11 18 25 12 19 26 13 20 27 7 04:20 20:47 7 20:48 8 20:49 10:32 11:47 13:03 04:19 20:51 15:42 02:11 Tu / Di / Ma / Вт 707 Specyfikacja / Specification • 707 - kalendarz biurkowy / desk calendar • • • • skrócony kalendarz / shortened calendar: 2023 i 2024 5 języki: (polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski) / five languages (Polish, English, German, French, Italian) imieniny / name day notes / notebook 13141516 17 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 9 16 23 30 17 18 19 20 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 31 32 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 333435 3536373839 444445 464748 4849 50 51 52 12 19 26 13 20 27 14 21 28 15 22 29 16 23 30 17 24 31 18 25 1 2 3 101724 1 1 2 3 4 5 1 2 3 10172431 1 2 • kolorystyka / color: szaro-bordowa / grey-maroon • ilość stron / pages: 128 • papier biały / white paper • papier chamois / ivory paper 01:45 N0d2:2S5u / So 8 15 22 29 132027 3 101724 Thursday / Donnerstag / Jeudi / Четверг Pelagii, Felicjana 8.00 9.00 Friday / Freitag / Vendredi / Пятница Diany, Małgorzaty 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 T 22 23 24 25 26 Czerwiec June / Juni / Juin / Июнь CZERWIEC 201 278 22 29 14:20 01:58 1 Вс 29 18:385 02:436 8 15 22 29 9 16 23 30 1 7 142128 8 152229 16 23 30 52 C2z0:5T1h / Do / Je / Чт 6 T We / Wo / Se / Нед Pn Wt Ś0r4:1W9e/Mi1/6M3e+/2С0р2 Pt Fr / Fr / Ve / Пт S1o7:0S8a / Sa / Sa / Сб 28 25 23 Mo / Mo / Lu / Пн 31 7 142128 18152229 29162330 3 101724 4 111825 5 121926 4 111825 5 121926 157+208 Śr 6 Cz 04:20 159+206 20:48 8 11:47 01:32 04:19 20:50 10 20:51 11 20:51 12 20:52 14:20 15:42 17:08 18:38 Pn 6 Wt 7 1 8 13 20 14 21 1054:21 22 1260:47 23 17 24 180:32 25 1091:16 26 27 28 1582+9207 730 2 9 Pt 3 10 So 4 11 Nd 5 12 9 02:43 NSuinedazyi/eSlaonntag / Dimanche / Воскресенье Janiny, Onufrego PMondiaeyd/zMiaołnetakg / Lundi / Понедельник Norberta, Laurentego 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 WTuetsodraeyk/ Dienstag / Mardi / Вторник Roberta, Wiesława 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 ŚWreoddneasday / Mittwoch / Mercredi / Среда Maksyma, Medarda 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 CThzuwrsdaaryte/ kDonnerstag / Jeudi / Четверг Pelagii, Felicjana 8.00 9.00 PFridąatye/kFreitag / Vendredi / Пятница Diany, Małgorzaty 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 Saotubrodatya/ Samstag / Samedi / Суббота Barnaby, Feliksa 3 4 5 7 14 21 8 15 22 9 16 23 10 17 24 11 18 25 121926 132027 7 142128 8 152229 9 162330 10 172431 7 142128 2 3 4 5 6 7 18 30 6132027 8152229 5 121926 9162330 6 132027 10172431 7 142128 111825 18 152229 6 132027 5 6 7 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj May / Mai Mai / Май 17181920 Czerwiec June / Juni Juin / Июнь 2122 2223242526 Lipiec July / Juli Juillet / Июль 26 27 28 29 30 4 111825 5 121926 6 132027 7 142128 1 8 152229 2 9 162330 3 10172431 Sierpień August / August Août / Август 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 Wrzesień September / September Septembre / Сентябрь 35 36 37 38 39 Październik October / Oktober Octobre / Октябрь 39 40 41 42 43 44 3 101724 31 Listopad November / November Novembre / Ноябрь 44 45 46 47 48 1 2 3 4 5 6 Grudzień December / Dezember Décembre / Декабрь January / Januar Janvier / Январь February / Februar Février / Фeвраль 6789 March / März April / April Mars / Март Avril / Апрель 10111213 13141516 4 11 18 5 121926 6 132027 16 23 30 916 101724 111825 121926 132027 142128 152229 04:20 20:49 13:03 01:45 7 14 21 28 8 15 22 29 9 16 23 30 10 1724 18 152229 160+205 04:20 161+204 01:58 04:19 162+203 02:11 04:19 163+202 02:25 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 Czerwiec T 222324 25 26 CZERWIEC PWnt 67 134 Śr 1815 Cz 2916 Pt 31017 24 So 41118 25 Nd 51219 26 30 23 


   20   21   22   23   24