Page 5 - katalog2023
P. 5

IN HARMONY WITH THE ENVIRONMENT 05 «   FSC® to system certyfikacji zasobów leśnych oraz wyrobów z drewna i papieru. Produkty oznaczone tym znakiem pochodzą z terenów, w których sposób pozyskiwania drewna pozwala zachować równowagę pomiędzy zapotrzebowaniem na ten surowiec i dbałością o lasy. FSC is a certification system for forest resources, wood and paper products. Products marked with this sign come from areas where the method of harvesting wood allows for a balance between the demand for this raw material and the care of forests.    


   3   4   5   6   7